Polityka prywatności sklepu internetowego Wzrost Psychologa:

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych przez sklep internetowy Wzrost Psychologa, prowadzony przez firmę Latarnia Psychologiczna Maja Rosińska z siedzibą pod adresem ul. Ku Wiatrakom 5/116, 86-856 Bydgoszcz, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 9532791610.

1. Gromadzenie danych osobowych

Sklep internetowy Wzrost Psychologa gromadzi dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień oraz świadczenia usług związanych z zakupami. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy oraz dane płatnicze.

2. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz świadczenia usług związanych z zakupami. Mogą być one wykorzystywane do kontaktu z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia, dostarczenia informacji o statusie zamówienia, rozwiązania problemów związanych                          z zamówieniem oraz udzielenia odpowiedzi na pytania Klienta.

3. Ochrona danych osobowych

Sklep internetowy Wzrost Psychologa podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych Klientów przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub nieuprawnionym ujawnieniem. Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnione osoby związane z obsługą zamówień i świadczeniem usług.

4. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, takim jak dostawcy usług kurierskich czy płatniczych. Dane te nie są udostępniane ani sprzedawane innym podmiotom w celach marketingowych.

5. Prawa Klientów

Klienci mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. W celu skorzystania z tych praw, Klient powinien skontaktować się z obsługą sklepu internetowego Wzrost Psychologa.

6. Pliki cookies

Sklep internetowy Wzrost Psychologa może korzystać z plików cookies w celu poprawy jakości obsługi Klientów oraz dostosowania oferty do ich preferencji. Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi przechowywanymi na urządzeniu Klienta. Klient ma możliwość zarządzania ustawieniami dotyczącymi plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

7. Zmiany w polityce prywatności

Sklep internetowy Wzrost Psychologa zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Aktualna wersja polityki jest zawsze dostępna na stronie internetowej sklepu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z obsługą sklepu internetowego Wzrost Psychologa.

Regulamin sklepu internetowego Wzrost Psychologa:

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Wzrost Psychologa, prowadzony przez firmę Latarnia Psychologiczna Maja Rosińska z siedzibą pod adresem ul. Ku Wiatrakom 5/116, 86-856 Bydgoszcz, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 9532791610, działa na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Regulamin określa zasady korzystania z usług sklepu internetowego Wzrost Psychologa oraz prawa     i obowiązki Klientów.

3. Korzystanie z usług sklepu internetowego Wzrost Psychologa oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§2 Zamówienia

1. Zamówienia w sklepie internetowym Wzrost Psychologa można składać za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej sklepu.

2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany adres           e-mail.

3. Sklep internetowy Wzrost Psychologa zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku dostępności produktu lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o przyczynach odmowy.

§3 Ceny i płatności

1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym Wzrost Psychologa są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

2. Klient może dokonać płatności za zamówienie za pomocą dostępnych w sklepie internetowym Wzrost Psychologa metod płatności, takich jak przelew bankowy, karta płatnicza lub system płatności elektronicznych.

3. Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu pełnej kwoty płatności.

§4 Dostawa

1. Sklep internetowy Wzrost Psychologa realizuje dostawy na terenie Polski.

2. Koszt dostawy jest określony przy składaniu zamówienia i zależy od wybranej metody dostawy oraz wagi zamówienia.

3. Termin dostawy zależy od wybranej metody dostawy oraz dostępności produktu i jest podawany przy składaniu zamówienia.

§5 Reklamacje i zwroty

1. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku otrzymania wadliwego lub uszkodzonego produktu.

2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej sklepu.

3. Sklep internetowy Wzrost Psychologa rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia.

4. Klient ma prawo do zwrotu zakupionego produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia. Zwrotu można dokonać na podstawie formularza zwrotu dostępnego na stronie internetowej sklepu.

§6 Ochrona danych osobowych

1. Sklep internetowy Wzrost Psychologa gromadzi i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie                  z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności sklepu.

2. Dane osobowe Klientów są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówień i świadczenia usług związanych z zakupami.

§7 Postanowienia końcowe

1. Sklep internetowy Wzrost Psychologa zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna na stronie internetowej sklepu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają prz episy obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3. W przypadku sporów wynikających z korzystania z usług sklepu internetowego Wzrost Psychologa, strony będą dążyć do rozwiązania ich drogą negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sklepu.

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej sklepu internetowego Wzrost Psychologa.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących regulaminu, prosimy o kontakt z obsługą sklepu internetowego Wzrost Psychologa.